logo fajar baru
-
Welkom op de nieuwe website van Fajar Baru Limburg, voor nieuw Limburgs Weesdorpje - met alle faciliteiten zoals opvang, medische zorgen en scholing - in de ontwikkelingslanden, de buitenwijken van Indonesië. Lees hier regelmatig over de nieuwe activiteiten van Fajar Baru in onze provincie

Kleine introductie

Fajar Baru is een nieuw weesdorpje in oprichting, met alle faciliteiten op een domein van meer dan 2 hectare.

Sinds de initiatiefnemers al vele kinderen in een tijdelijk onderkomen hebben ondergebracht, werd al snel duidelijk dat er nood is een speciaal onderkomen voor opvang, onderwijs en medische verzorging (een eigen kliniek).

Niet alleen de directe noden maakten dit duidelijk. Er zijn veel kinderen met goede zorgen opgevangen, van wie de ouders niet direct konden terugvallen op een eigen leven in de drukte van de stad, en met het verhuis van stad naar platteland niet meer konden instaan voor deze zorgen.

Naast de directe noden, is het duidelijk dat er nog veel nood is aan dit soort opvang, in een land waar nog meer dan de helft van de kinderen geen fatsoenlijk onderwijs genieten. Een land waar de verschillen tussen platteland en stad almaar groter worden. Een duurzame oplossing drong zich op en hierbij werd Fajar Baru in het leven geroepen. Deze oplossing zal niet alleen de kinderen helpen maar zal ook het verval van de achterbuurt tegengaan, de economische en sociale belangen herstellen en de buurt opwaarderen.

Fajar Baru, Rijzende Dageraad, hoopt met dit initiatief een steentje bij te dragen en vele kinderen terug een kans te geven. Initiatiefnemer Pater Schreurs, is zelf van Zutendaal, een dorpje op de rand van de Limburgse Kempen en het Maasland. Vanwege de afschaffing van de missiedagen, zijn we op grotere schaal campagne aan het voeren, met de steun van provincie Limburg.

Welkom op deze website.

Team Fajar Baru Limburg

Korte introductie ~ Congregratie van de Heilige Rozenkrans.

De congregatie van de Heilige Rozenkrans werd opgericht in 1958 op Flores. Het katholieke geloof werd naar Flores gebracht via Dominicaanse missionarissen, die ooit voet aan wal zetten samen met Portugese kolonisten en handelaars in de 17-de eeuw. Deze missionarissen predikten het goede nieuws en leerden rozenhoedjes bidden. Het christendom heeft toen gevestigde waarden gekregen op de eilanden Flores en Timor en omliggende gebieden.

De hoofdmissie van de congregatie is pastoraal werk, en klaar zijn om de behoeften van de lokale kerk te beantwoorden, waaronder: onderwijs voor kinderen, gezondheidszorg en sociaal werk. In de grote steden waar veel sociale problemen zijn, en ouders hun kinderen aan hun lot overlaten als gevolg van armoede, voedseltekort of gebrek aan liefde in gescheiden families. Het was aan de zusters in Jakarta om aan deze oproep te beantwoorden en een weeshuis voor opvang op te richten om arme kinderen van verschillende achtergrond op te vangen.

Sinds 1998 is er ook een congregatie in Kenya, die zich ook ontfermen over sociale problemen en gezondheidszorg, alsook weeskinderen en hun behoeften. Vanaf 2001 werd de congregatie geÏntroduceerd in Europa: Italië en België. In België dragen de zusters van de Heilige Rozenkrans bij tot de werking van de congregatie Filip Neri in Sint-Niklaas en in de parochie-aangelegenheden.

Korte introductie Missionarissen van Scheut.

Pater Clemens Schreurs begon zijn carrière in Indonesië als priester in Toraja, daarna econoom en secretaris in Makassar. en nog later econoom in Jakarta zelf. Naarmate de nood groeide werd er een pensioenfonds opgericht voor de priesters en de katholieke mensen. Speciaal voor hun eigen priesters en voor bedevaarten werd een reisbureau opgericht. Als geÏnteresseerde in de armenprojecten richtte hij een prefabfabriek ten behoeve van sociale woonwijken en later ook appartementen en hoogbouw in de stad. Naast deze verschillende initiatieven was hij ook verantwoordelijk voor een verzekering van goederen en gebouwen van de kerk en kredieten en leningen zonder waarborg aan boeren, vissers en kleine toko's (winkeltjes en eethuisjes).

Naast de armenprojecten, heeft hij dus de economische bedrijvigheid en de relaties met Europa mede-ondersteund. Voor de armenprojecten was hij verantwoordelijk voor de textielfabriekjes, maar ook voor de melaatsen onder leiding van bepaalde zusters op andere eilanden, alsook het nieuwe aangekondigde project voor de weeskinderen. ondanks de overweldigende indruk zijn we nog altijd druk met het opzetten van partnerships en dit is een hele moeilijke opgave. Want de missionarissen zijn eigenlijk ook een belangrijk stukje erfgoed van België wat jarenlang verwaarloosd is, en bij deze nog een laatste kans krijgt.

Directe steun is ook niet echt nodig, we zoeken evenzeer naar een gezellig samenzijn, en het in schoonheid verderzetten en/of afronden van de projecten van de missionarissen.

ter plaatse.

Wie zijn we?

Team Fajar Baru voor Limburg, is een werkgroep die de sponsoring en de activiteiten voor Limburg in goede banen leidt. Zo proberen ze de mensen uit hun provincie kennis te laten maken met een nieuw weesdorpje in opbouw in de ontwikkelingslanden.
Dit weeshuis is meteen ook het laatste project van pater Schreurs, maar één van zijn grootste projecten.

Christens-Schreurs
jeroen@fajarbaru.hartvoorindonesie.be
089/62.12.08
0470/28.03.71KLEINE INTRODUCTIE